İş ve Yönetim

Ekip Disiplini

Ekibi bulmak, bir araya getirmek, aynı amaç doğrultusunda yönlendirmek yöneticilerin en zorlandığı konular. Bu zorluklar içerisinde ekibin disiplinini sürdürebilirliğini sağlamak da önemli.

Disiplinden sadece işi gidiş geliş zamanları, iş yeri kurallarına uyma, amirine hakaret etmemek gb.. gündelik konuları anlamamak gerekir. Aynı amaca ulaşmak için sürdürülebilir bir disiplinle ekibi yönlendirmek önem kazanıyor.

Ekibin disiplininden bahsedebilmek için Katzenbach ve Smith (1) 5 faktörün olması gerektiğini savunuyor:

  • Ekibin şekillenmesine yardımcı olacak ortak bir amaç belirlemek: Ekibin başarılı olabilmesi için amacı sahiplenmesi ve kendi düşüncesini katabilmesi gerekir.
  • Ortak amaçlardan oluşan belli performans hedefleri: Zorlayıcı hedefler ekibin gelişmesine katkıda bulunarak amaç doğrultusunda kollektif ilerlemeyi sağlar.
  • Tamamlayıcı becerilerden oluşan bir ekip: Teknik bilgi, problem çözme, karar alma bireysel becerilere dayanır. Başarılı ekipler bu becerilerin tamamına en başında sahip olabilir. Ancak bu beceri işin içindeyken de öğrenilebilir.
  • İşin nasıl yapılacağına dair güçlü bir katılım: Ekipler görev alanları ve sorumluluklar konusunda anlaşmak zorundadır. Gerçek bir ekip üyesi kendisine verilen görevi yerine getirir ve arkadaşlarına iş yükü oluşturmaz.
  • Ortak yükümlülük: Güven ve bağlılık zorla sağlanamaz. Güven ve bağlılık şirketlere değil ekip üyelerinin birbirlerine duyması gerekmektedir. Güvenin ve bağlılığın olduğu ekiplerde bireysel sorumluluklar yerine ekibin sorumluluğu oluşur.

Çalıştığınız ekipte bu 5 özelliğin hangilerinin var olduğunu yorum bölümünde paylaşabilirsiniz.

Faydalanılan Kaynak:

  • HBR- The Discipline of Teams – Jon R. KatzenbachDouglas and K. Smith-2005
Faydalı bulduysan paylaş;

Yazar Hakkında Tüm gönderileri görüntüle

Metin AKKAYA

Lisans eğitimini İşletme bölümünde tamamlayan Metin Akkaya, Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde "Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları" alanında tamamlamıştır. “İnsan Kaynakları” ve “Organizasyonel Gelişim” alanında uzmanlaşmıştır.
Devamı..

Yorum Yapın

E-posta adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.