İş ve Yönetim

Metin Akkaya

Lisans eğitimini İşletme bölümünde tamamlayan Metin Akkaya, Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde “Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları” alanında tamamlamıştır. “İnsan Kaynakları” ve “Organizasyonel Gelişim” alanında uzmanlaşmıştır.

Halen Fasdat Gıda Dağıtım A.Ş.’de İnsan Kaynakları Müdürü olarak görevine devam etmektedir. İş ve Yönetim.Com Blogunda İnsan Kaynakları Yönetimi, Profesyonel Yönetim, Liderlik ve Bireysel Farkındalık ile ilgili paylaşımlar yapmaktadır.

Çeşitli sivil topluk kuruluşlarında aktif görevler alarak meslektaşlarıyla iletişim halinde olup, meslekteki yenilikleri takip etmekte ve gönüllü eğitmenlik yapmaktadır.