İş ve Yönetim

KategoriSosyal Güvenlik Hukuku

Ohal Çalışma Düzenine Ne Getirecek?

15 Temmuz 2016 Cuma Gecesi ülkemizde bulunan bir grup FETÖ mensubunun kalkışmasından ötürü, demokrasimiz ağır darbe almıştır. Bu güne kadar İnsan Kaynakları’nın literatüründe yer almayan “Olağan Üstü Hal (OHAL) ilan edilmesi durumunda ne ile karşılaşacağımızı”  düşünür hale geldik.

İlk olarak anlamamız gereken nokta “Hangi Sebeple OHAL İlan Edildiğidir?”. 21.07.2016 tarihli Resmi Gazete’de 90 gün süre ile Türkiye’de OHAL ilan edildiği yayınlandı. OHAL doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalım, demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin bozulduğu hallerde ilan edilebilmektedir. (Bkz: 2935 Sayılı OHAL Kanunu)

Olağanüstü hal süresince uygulanacak tedbirler, olağanüstü halin amacına göre belirlenmektedir. Olağanüstü hal amacının ağır ekonomik bunalımı gidermek olduğu dönemlerde çalışma hayatını etkileyen birtakım karar alınabilmektedir.

Eğer ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilan edilseydi istifa, haklı nedenle fesih, sözleşme süresinin sona ermesi dışında iş sözleşmesinin feshi olağanüstü hal süresince ertelenebilirdi. Ancak Türkiye’de demokrasinin yeniden inşaası için OHAL ilan edildiği için çalışma hayatına dair herhangi bir kuralın uygulanacağını ön görmüyorum. Ancak SGK,İŞKUR gb. resmi dairelerin sistemsel olarak incelemeye alınırsa  işler biraz yavaşlayabilir.

OHAL’in getireceği tedbirler netlik kazanmadığı için şu an kesin konuşmak imkansız. Resmi açıklamalardan sonra çalışma hayatı için alınan tedbirleri sizinle tekrar paylaşacağım.

Faydalı bulduysan paylaş;

2016 Kıdem Tazminatı Tavanı Güncellendi

04.07.2016 tarihinde 27998389-010.06.02- 6152 sayılı Genelge ile 2016 kıdem tazminatı tavan ücreti belirlenmiştir.

Buna göre;

2016 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 1.Dönem (01.01.2016 – 30.06.2016) Ücreti:4.092,53 TL
2016 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 2.Dönem (01.07.2016 – 31.12.2016) Ücreti:4.297,21 TL olmuştur.

İlgili tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Faydalı bulduysan paylaş;

Mezun Öğrencilerin Sağlık Hizmetlerinden Faydalanması

SGK mezun öğrencilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri konusunda bazı değişikliklere imza attı.

Bu değişikliklere göre;

  • 10.02.2016 tarihinden sonra lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, Yüksek Öğrenimden mezun olanlarsa, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi veya hak sahibi olarak ölüm/gelir aylığı alan kişi kapsamında olmamaları halinde, mezuniyet tarihini takip eden günden itibaren 2 yıl süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.
  • 10.02.2016 tarihinden önce henüz iki yıllık süreyi doldurmayanlar için, mezuniyet tarihini takip eden günden itibaren (Lise mezunları için 120 gün hesaba dahil edilerek) iki yıllık sürenin hesabı yapılacaktır. Bu kapsamda olanlar 10.02.2016 sonrasından kalan iki yıllık süre kadar bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetinden faydalanabilirler.
Faydalı bulduysan paylaş;

Asgari Ücret Teşviki İçin SGK Duyurusu

Asgari Ücret Teşviki ile ilgili SGK 05.02.2016 tarihinde duyuru yayınladı.

Bu duyuruya göre verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edileceğinden, 2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı verilecek olan Hazine desteği de 2016/Şubat ayına ilişkin prim borçlarından mahsup edilecektir. Dolayısıyla mahsuplaşma işlemi 2016/Mart ayında yapılacaktır. Devamını Oku

Faydalı bulduysan paylaş;