İş ve Yönetim

KategoriSosyal Güvenlik Hukuku

Devletten işçiye kıdem hakkı!

Kamu kurumlarıyla belediyelerde çalışan 1 milyon 100 bin taşeron işçiye getirilen kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin hakkı devlete 3 yılda 5,2 milyar lira ilave maliyet getirecek. Bu kapsamda kıdem tazminatları direkt işçilerin hesabına yatırılacak. Devletten 1.1 milyon taşeron işçiye 3.5 milyar liralık kıdem TBMM’de gö­rüş­me­le­ri de­vam eden tor­ba ta­sa­rı­ya ko­nu­lan ta­şe­ron iş­çi­le­re kı­dem ve yıl­lık üc­ret­li izin ga­ran­ti­si­nin dev­le­te ge­ti­re­ce­ği ma­li­yet net­leş­me­ye baş­la­dı. Devamını Oku

Faydalı bulduysan paylaş;

İşsizlere Kıdem Fonundan Nakit Para Desteği

‘Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü’ çalışmasının tamamlandı. Çalışmada en dikkat çeken madde yardıma ihtiyaç duyan her işsize nakit yardım planlandığı, bunun da süreli ve şartlı verilmesi… Düzenlemenin 2016’ya kadar uygulamaya girmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Devamını Oku

Faydalı bulduysan paylaş;

Gündelikçiler Kadın Teşvikinden Yararlanacak

EVLERDE temizliğe giden ve sayıları 1 milyonu aştığı tahmin edilen gündelikçi kadınlara emeklilik yolunu açacak sigorta kolaylığı geliyor.Gündelikçi kadınlar için kolay, basit, hak kaybına yol açmayan sistem kurulacak. Her ay birden fazla evde temizlik yapan kadınlar ile onları çalıştıranlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirge vermelerine gerek kalmadan prim ödemesini gerçekleştirebilecekler.

Devamını Oku

Faydalı bulduysan paylaş;

Kadınlar İçin Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır ?

Nereye, nasıl başvurulur?

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,

Devamını Oku

Faydalı bulduysan paylaş;

SGK’dan Özel Hastanede Doğum Yapanlara Rapor Kolaylığı

01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişik Yapılmasına istirahat-raporuDair Yönetmelik ile, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 39. maddesinin sonuna “Ancak analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmaz.” cümlesi eklenerek, madde aşağıdaki hali almıştır: Devamını Oku

Faydalı bulduysan paylaş;