İş ve Yönetim

KategoriSosyal Güvenlik Hukuku

2017 Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları

30.12.2017 tarih ve 29934 sayılı Resmî Gazetede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı’na istinaden 2017 yılından uygulanacak asgari ücret belirlenmiştir. Karara göre, 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında bir yıl geçerli olmak üzere 1.777,50 TL brüt asgari ücret belirlenmiştir. NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz) 1.404,06 TL olarak ele geçecektir. Asgari ücrette yapılan zam tüm yıl için geçerli olacaktır. Devamını Oku

Faydalı bulduysan paylaş;

Kısmi Süreli Çalışmanın Yapılacağı Sektörler Belirlendi

10.02.2016 tarihinde yayınlanan 6663 sayılı Kanunla birlikte doğum ve evlat edinme sonrası haklar düzenlenmiştir.

Bu kanunla birlikte çocuğun ilkokul çağına geldiği aybaşına kadar yapılabilecek kısmi çalışma hakkının hangi sektör ve işlerde yapılabileceğini belirleme yetkisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmiştir. Bu anlamada ÇSGB tarafından 08.11.2016 tarih ve 29882 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik” düzenlenmiştir. Devamını Oku

Faydalı bulduysan paylaş;

Maddelerle Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi

Kamu çalışanları ile hizmet sözleşmesine bağlı olarak çalışanları (4/a sigortalıları)  ilgilendiren 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25.08.2016 tarih ve 29812 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre işveren tarafından düzenlenecek bir emeklilik sözleşmesiyle, 4/a kapsamında 45 yaş altında olanlar bireysel emeklilik sistemine otomatik katılacaklar.

Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımla ilgili uygulama işleyişi sırasıyla şöyledir:

 • Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım, 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
 • 45 yaşını doldurmamış olmakla birlikte 4/a ve 4/c kapsamında sigortalı olanlar sisteme otomatik olarak dâhil olacaktır.
 • Çalışanlardan düzenli olarak her ay prime esas kazancın %3 ü kadar prim kesintisi yapılacaktır.
 • Çalışanların bizzat kendilerine imzalatılacak emeklilik sözleşmesi, işveren tarafından hazırlanacaktır.
 • Çalışan isterse emeklilik sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde sözleşmeden cayabilecektir. Emeklilik sözleşmesinden cayabilmek için, iki ay içerisinde cayma dilekçesinin verilmesi gerekmektedir.
 • Cayma dilekçesinin verilmesi halinde ödenen tutarlar 10 işgünü içerisinde geri ödenecektir.
 • Otomatik katılım zorunlu olduğu halde, bireysel emeklilik sisteminde kalmak zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Caymak istemeyen çalışanlardan her ay düzenli olarak prime esas kazancın %3’ü kadar kesinti yapılmaya devam edilecek.
 • Daha fazla tutarda kesinti yapılmasını isteyen çalışan, emeklilik sözleşmesinde bunu talep edebilecektir.
 • Devam etmek isteyen çalışanlara ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL devlet katkısı ödenecektir.
 • Kesintiler işverence yapılacaktır. Kesilen tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden işgünü, işveren tarafından emeklilik şirketine aktarılacaktır.
 • İşveren katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.
 • Emeklilik planları kapsamında şirketlerce (emeklilik şirketi) fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yapılamayacaktır.
 • Bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi hâlinde, yeni işyerinde daha önce ödenmiş zorunlu emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır.
 • Çalışanın işvereni aracılığıyla bir emeklilik planına dâhil olması, işveren tarafından şirket ve plan belirlenmesinde göz önünde bulundurulacakkriterler, katkı paylarının yatırıma yönlendirileceği fonlar, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme, cayma hakkı, çalışanın işyerinin değişmesi hâlinde işverenin çalışanı bir emeklilik planına dâhil etmesi, işyeri değişikliğinde birikimin aktarılması, çalışma ilişkisi sona eren çalışanın talebi üzerine ilgili emeklilik planına ödeme yapması, ara verme, sistemden ayrılma, Devlet katkısının ödenmesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından belirlenecektir.

İşverenler, yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenecek. Yükümlülüklerine aykırı davranan işverenlere, her bir ihlal için ÇSGB tarafından 100 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.

İlgili düzenlemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Faydalı bulduysan paylaş;