İş ve Yönetim

ArşivMayıs 2016

5 Çalışanı Olan Şirketler Ücretleri Bankadan Ödeyecek

21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” değişikliğiyle ücretlerin bankadan ödenme zorunluluğuna esas Türkiye genelinde çalışan sayısı “5 işçi/gazeteci/gemi adamı” olarak değiştirilmiştir. Buna göre 01.06.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Devamını Oku

Faydalı bulduysan paylaş;

İnsan Kaynaklarında Süreç Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetiminin organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerekir.

İK süreçleri destek ve stratejik süreçlerdir. Organizasyondaki tüm süreçlere destek ve şirket stratejilerini gerçekleştirebilmek için vardır. Bu durum diğer süreçlerin İK’nın müşterisi olması anlamına gelir. Devamını Oku

Faydalı bulduysan paylaş;

İnsan Kaynaklarında Değerlendirme Merkezi

Değerlendirme merkezi uygulaması kişisel potansiyeli tahmin etmede, okul altyapısından, mülakatlardan, genel yetenek testlerinden daha doğru ve fazla bilgi sunabilen bir yöntem veya uygulamalar bütünüdür.

Kişinin sahip olduğu yetkinliklerin ve seviyelerinin, değerlendirildiği pozisyonun gereği olan yetkinlikler ile karşılaştırılmasını sağlayarak, doğru kişiye doğru yatırımlar yapılması değerlendirme merkezinden elde edilen veriler ışığında sağlanabilir. Devamını Oku

Faydalı bulduysan paylaş;

Kariyer.Net İK Kıyaslama Raporu 2015 Yayınlandı

Kariyer.net ve Method Research Campany tarafından 3.sü hazırlanan 2015 İnsan Kaynakları Kıyaslama raporu yayınlandı.

135 firmadan işletme, iletişim, çalışma ekonomisi bölümlerinden mezun İnsan Kaynakları Profesyonellerinin görüşlerine yer verildi. Bu firmalarda ortalama 269 çalışana sahip, %97’sinin İnsan kaynakları departmanı olduğu belirtildi. Devamını Oku

Faydalı bulduysan paylaş;