İş ve Yönetim

Madenler Niçin Kapatılıyor? 6552 sayılı Torba Yasa Ne Getirdi?

Son günlerde sıkça konuşulan ancak içeriğini tam olarak anlamadığımız bir yasadan bahsediliyor. Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak adlandırılan 6552 sayılı birden çok maddeli kanun 4857 sayılı iş kanunu da etkiledi. Bu etkilerin pozitif ya da negatifliği önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir.

Çok kısa özetleyecek olursak 4857 ile aşağıdaki değişiklikler gerçekleşmiştir.

  • Alt işvereni değişse dahi aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin izinleri birleştirilerek hesaplanacaktır.
  • 10 günden fazla çalıştırılan ev hizmetlilerine sigorta primi ödeme zorunluluğu getirilmiştir. (1 Nisan 2015’ten itibaren geçerli)
  • Maden işçilerinin iş güvencesi kapsamına alınabilmesi için en az 6 ay çalışması şartı aranmayacaktır.
  • Maden işçileri yıllık izinleri dörder gün fazla olarak kullanacaklar.
  • Asıl işverene alt işverenin ücret ödemelerini yapıp yapmadığını kontrol etme zorunluluğu getirilmiştir.
  • Asıl işveren alt işverenin yıllık izinlerini kullandırıp kullandırmadığını denetlemek zorunda olacaklar.
  • Maden İşçileri haftada 36 günlük 6 saatten fazla çalıştırılamayacaktır.
  • Maden İşçileri Zorunlu ve Olağanüstü mesailerin ücretlerini %100 olarak alacaklar.
  • Zorunlu ve Olağanüstü haller hariç maden işçileri fazla mesai yapmayacaklar.

Getirilen değişikliklerin özellikle maden işçilerine yönelik olduğu ve çalışma standartlarını yükseltmek amaçlı yapıldığı söylenebilir. Ancak bu yasa ile birlikte getirilen standartların karşılanamayacağı sebebiyle kapatılan Madenlerin sayısı 22’yi buldu. Yaklaşık 4500-5000 maden işçisinin işsiz kalması durumu ortaya çıktı.

Bir İnsan Kaynakları çalışanı olarak bu durum 2008 krizinin daha başlamadan fırsata çevrilmesi durumunu hatırlattı bana. Kriz adı duyulduğunda Türkiye’nin çok büyük bankalarından biri 2500 personelini işten çıkararak “KÂR” elde etmişti. Vicdanın sesi bu durumda devreden çıkmıştı.

Vicdan terazisiyle birlikte önümüzdeki günlerin neler getireceğini, bu durumun yansımalarını hep birlikte göreceğiz. Umarım şartlar değerlendirilirken “Vicdan Terazisi” de unutulmaz.

Sevgilerimle

Metin AKKAYA

Faydalı bulduysan paylaş;

Yazar Hakkında Tüm gönderileri görüntüle

Metin AKKAYA

Lisans eğitimini İşletme bölümünde tamamlayan Metin Akkaya, Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde "Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları" alanında tamamlamıştır. “İnsan Kaynakları” ve “Organizasyonel Gelişim” alanında uzmanlaşmıştır.
Devamı..

Yorum Yapın

E-posta adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.