İş ve Yönetim

Maddelerle Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi

Kamu çalışanları ile hizmet sözleşmesine bağlı olarak çalışanları (4/a sigortalıları)  ilgilendiren 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25.08.2016 tarih ve 29812 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre işveren tarafından düzenlenecek bir emeklilik sözleşmesiyle, 4/a kapsamında 45 yaş altında olanlar bireysel emeklilik sistemine otomatik katılacaklar.

Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımla ilgili uygulama işleyişi sırasıyla şöyledir:

 • Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım, 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
 • 45 yaşını doldurmamış olmakla birlikte 4/a ve 4/c kapsamında sigortalı olanlar sisteme otomatik olarak dâhil olacaktır.
 • Çalışanlardan düzenli olarak her ay prime esas kazancın %3 ü kadar prim kesintisi yapılacaktır.
 • Çalışanların bizzat kendilerine imzalatılacak emeklilik sözleşmesi, işveren tarafından hazırlanacaktır.
 • Çalışan isterse emeklilik sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde sözleşmeden cayabilecektir. Emeklilik sözleşmesinden cayabilmek için, iki ay içerisinde cayma dilekçesinin verilmesi gerekmektedir.
 • Cayma dilekçesinin verilmesi halinde ödenen tutarlar 10 işgünü içerisinde geri ödenecektir.
 • Otomatik katılım zorunlu olduğu halde, bireysel emeklilik sisteminde kalmak zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Caymak istemeyen çalışanlardan her ay düzenli olarak prime esas kazancın %3’ü kadar kesinti yapılmaya devam edilecek.
 • Daha fazla tutarda kesinti yapılmasını isteyen çalışan, emeklilik sözleşmesinde bunu talep edebilecektir.
 • Devam etmek isteyen çalışanlara ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL devlet katkısı ödenecektir.
 • Kesintiler işverence yapılacaktır. Kesilen tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden işgünü, işveren tarafından emeklilik şirketine aktarılacaktır.
 • İşveren katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.
 • Emeklilik planları kapsamında şirketlerce (emeklilik şirketi) fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yapılamayacaktır.
 • Bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi hâlinde, yeni işyerinde daha önce ödenmiş zorunlu emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır.
 • Çalışanın işvereni aracılığıyla bir emeklilik planına dâhil olması, işveren tarafından şirket ve plan belirlenmesinde göz önünde bulundurulacakkriterler, katkı paylarının yatırıma yönlendirileceği fonlar, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme, cayma hakkı, çalışanın işyerinin değişmesi hâlinde işverenin çalışanı bir emeklilik planına dâhil etmesi, işyeri değişikliğinde birikimin aktarılması, çalışma ilişkisi sona eren çalışanın talebi üzerine ilgili emeklilik planına ödeme yapması, ara verme, sistemden ayrılma, Devlet katkısının ödenmesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından belirlenecektir.

İşverenler, yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenecek. Yükümlülüklerine aykırı davranan işverenlere, her bir ihlal için ÇSGB tarafından 100 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.

İlgili düzenlemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Faydalı bulduysan paylaş;

Yazar Hakkında Tüm gönderileri görüntüle

Metin AKKAYA

Lisans eğitimini İşletme bölümünde tamamlayan Metin Akkaya, Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde "Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları" alanında tamamlamıştır. “İnsan Kaynakları” ve “Organizasyonel Gelişim” alanında uzmanlaşmıştır.
Devamı..

Yorum Yapın

E-posta adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.