İş ve Yönetim

İnsan Kaynaklarında Süreç Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetiminin organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerekir.

İK süreçleri destek ve stratejik süreçlerdir. Organizasyondaki tüm süreçlere destek ve şirket stratejilerini gerçekleştirebilmek için vardır. Bu durum diğer süreçlerin İK’nın müşterisi olması anlamına gelir.

İK süreçleri müşterilerini desteklerken, iş amaçları ve hedeflerine en çok destek verecek şekilde tasarlanması gerekir. Bunun tersi durumlarda stratejik ortak olmaktan çıkmaktadır.

Tüm süreçler gibi İK süreçleri de sürdürülebilir yapıda tasarlanmalıdır. Kalite yönetim sistemlerinde kullanılan ve Deming tarafından bulunan “Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al (PUKÖ)” döngüsüne uyması sürece sürdürülebilirlik işlevi kazandırır.

İnsan kaynakları Süreçleri üç alt başlıktan oluşmaktadır.

1- İK Stratejisinin Oluşturulması: İK yönetim stratejisi oluşturmak amacıyla mevcut kaynaklar göz önüne alınarak şirket stratejileri ve hedeflerini yerine getirmek için gerçekleştirilecek çalışmaları, planın gerçekleştirilmesi için uygun bütçenin, norm kadronun İK politikalarını oluşturmayı kapsamaktadır.

2- İK Stratejisinin Uygulanması: İK stratejisinin uygulanması planlama, takip etme,  geliştirme ve iş için doğru insanları seçme ve yerleştirme aktiviteleriyle gerçekleşir. İK performansının gözden geçirilmesi ve değerlendirmesi ile süreklilik sağlanır.

3- İş Sonuçları Üzerindeki Etkinin Takibi: Bu süreç İK yönetim sürecinin iş stratejileri ve diğer iş süreçlerine katkısının izlenmesinden oluşur.

Süreç yönteminin en önemli tarafı anlaşılırlık, tamlık ve kesinlik içermesidir. Daha önce 4 Ekipte görev alan 21 İnsan Kaynakları Profesyoneli ile İnsan Kaynakları İç Denetim Lisesi hazırlamıştık. Süreçlendirme bölümünün hazırlanmasında bendeniz görev almıştım. Süreç oluşturmada size katkı sağlayacak çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.

Faydalanılan Kaynak:

1- İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

Faydalı bulduysan paylaş;

Yazar Hakkında Tüm gönderileri görüntüle

Metin AKKAYA

Lisans eğitimini İşletme bölümünde tamamlayan Metin Akkaya, Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde "Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları" alanında tamamlamıştır. “İnsan Kaynakları” ve “Organizasyonel Gelişim” alanında uzmanlaşmıştır.
Devamı..

Yorum Yapın

E-posta adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.