İş ve Yönetim

SGK’dan Özel Hastanede Doğum Yapanlara Rapor Kolaylığı

01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişik Yapılmasına istirahat-raporuDair Yönetmelik ile, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 39. maddesinin sonuna “Ancak analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmaz.” cümlesi eklenerek, madde aşağıdaki hali almıştır:

Sigorta İşlemleri Yönetmeliği md.39 (Değişik 01 Ekim 2013) “(1) İstirahat raporlarının kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafındandüzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur. Ancak analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmaz.”

Eklenen bu cümle gereği; kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen analık istirahat raporlarına, iş görmezlik ödeneğinin ödenmesinde. 01 Ekim 2013 itibariyle kurumla sözleşmesi olan sağlık hizmet sunucuları tarafından onaylanmış olma şartı aranmayacaktır.

Faydalı bulduysan paylaş;

Yazar Hakkında Tüm gönderileri görüntüle

Metin AKKAYA

Lisans eğitimini İşletme bölümünde tamamlayan Metin Akkaya, Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde "Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları" alanında tamamlamıştır. “İnsan Kaynakları” ve “Organizasyonel Gelişim” alanında uzmanlaşmıştır.
Devamı..

Yorum Yapın

E-posta adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.